For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مبانی جبر

 این درس 3 واحدی اولین درس در رابطه با جبر می باشد که برای دانشجویان کارشناسی رشته ریاضیات و کاربرد ها  و به صورت هفته ای 4 ساعته برگزار می شود.

 

پیش نیازها: 

مبانی ریاضی

سیاست نمره دهی: 

دو میان ترم هر کدام به ارزش 25 درصد و تکلیف و حضور در کلاس 10 در صد و پایان ترم به ارزش 40 درصد

زمان بندی کلاس: 

 جلسات در روز های 2 شنبه و 4 شنبه هر هفته ساعت 10 الی 12 در کلاس 9 مجتمع کلاس ها برگزار می شود.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی